Vườn Hồng

26 Tháng Ba 201511:56 SA(Xem: 5017)
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
hoahongvang-2
Hoa Hồng. ViDieu (PhoVietNam)
"Bây giờ Mận mới hỏi Đào
Vườn Hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì Đào xin thưa
Vườn Hồng đã ngỏ nhưng chưa ai vào."
                              (Ca Dao)

"Bây giờ" ... "mới"..., sao mà đắn đo quá vậy Mận?

Thế "...đã ngỏ nhưng chưa ai vào", Đào có mạnh dạn tiến tới không nào ????ViDieu/PhoVietNam
March 25, 2015
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
22 Tháng Bảy 20159:44 SA(Xem: 9229)
21 Tháng Bảy 20153:46 CH(Xem: 10444)
14 Tháng Bảy 20159:34 SA(Xem: 11853)
11 Tháng Bảy 20152:23 CH(Xem: 9661)
11 Tháng Bảy 20151:57 CH(Xem: 23139)
08 Tháng Sáu 201510:13 SA(Xem: 7797)
02 Tháng Sáu 201510:38 SA(Xem: 6299)
19 Tháng Năm 201512:44 CH(Xem: 6362)
14 Tháng Năm 201510:41 SA(Xem: 7354)
22 Tháng Bảy 2015(Xem: 9229)
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 10444)
14 Tháng Bảy 2015(Xem: 11853)
11 Tháng Bảy 2015(Xem: 9661)
11 Tháng Bảy 2015(Xem: 23139)
08 Tháng Sáu 2015(Xem: 7797)
02 Tháng Sáu 2015(Xem: 6299)
19 Tháng Năm 2015(Xem: 6362)