Chùa Việt Nam Tại Canada

21 Tháng Tư 20152:40 CH(Xem: 8435)
57Vote
41Vote
32Vote
222Vote
148Vote
1.780
CANADA

Chùa Quan Âm
3781 Ave de Courtrai
Montréal PQ
Canada H3S 1B8
Tel: (514) 735 9425
Fax: (514) 342 9787
 
Chùa Thuyền Tôn
Thượng Tọa Thích Viên Diệu
6685 Alma st.
Montréal PQ
Canada H2S 2W4
Tel: (514) 948 4540
Fax: (514) 948 5861
 
Chùa Bồ Đề
Thượng Tọa Thích Viên Diệu
2155 St Viateur.
Beaubort QC
Canada G1E 4L6
Tel: (418) 660 6407

Chùa Hoa Nghiêm
1278 Gerrard St East
Toronto ONT
Canada M4L 1Y7
Tel: (905) 406 1869

Chùa Huê Lâm
236 Rhodes AV
Toronto ONT
Canada M4L3A1

Tu Viện Trúc Lâm
HT.Thích Thiện Tâm
VEN. Thich Phap Hoa
11328. 97St.
Edmonton AB
Canada T5G 1X4
Tel: (780) 471 1093
Website: http://truclam.ca
 
Tổ Đình Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
1978 Parthenais St
Montréal PQ
Canada H2K 3S3
Tel: (514) 525 8122
 
Chùa Vạn Hạnh
Ven. Thích Pháp Ấn
933 Colville Rd
Victoria BC
Canada V9A 4P4
Tel: (604) 380 9261

Chùa Tam Bảo
HT Thích Thiện Nghị
4450 Avenue Van Horne, Montreal Que
H3S1S1 Canada.
Tel(514)733 3841 Fax(514)7335860
website:www.societebouddhiquechanhphap.com
email: tambao@bellnet.ca

Chùa A Di Đà
Sư Cô Thích Chơn Hụê
1120 Queen St West
Toronto ONT
Canada M6J 1H9
Tel: (905) 533 5838
 
Chùa Chân Quang
1795 E 1th Ave
Vancouver BC
Canada V5N 1A9
Tel: (604) 251 4808
 
Chùa Phổ Đà
HT. Thích Bổn Đạt
1002 W. Somerset St
Ottawa ONT
Canada K1R 6R9
Tel: (613) 213 2516

Chùa Liên Hoa
Đạo Hữu Phúc Đức
715 Bld Provencher
Brossard PQ
Canada J4W 1Y5
Tel: (514) 672 7948
 
Chùa Thiền Tôn
Thượng Tọa Thích Nguyên Tịnh
875 Renfrew St
Vancouver BC
Canada V5K 4B7
Tel: (604) 253 4095

Chùa Từ Ân
3591 Albion Rd
Gloucester ONT
Canada K1T 1A2
Tel: (613) 247 0920

Chùa Pháp Vân
Thượng Tọa Thích Tâm Hòa
420 Traders Blvd. East
Mississauga ONT
Canada L4Z 1W7
Tel: (905) 712 8809
Website: www.phapvan.ca
 
 
Niệm Phật Đường London
732 Lorne Ave. London ONT
Canada N5W 3K6
Tel: (519) 432 7828
 
 Chùa Phổ Minh
Ven. Thích Quảng Điền
903 Parent Ave.
Windsor,Ontario N9A 2E2 
Canada
Tel: (519) 254 5883
Email:thichquangdien@yahoo.ca

Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn
690 chemin de la Rouge, Harrington, Que
J8G 2S7 Canada
(819) 687 2183, Fax (819) 6871141
email: boutique_hanh@bellnet.ca
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn