Chùa Việt Nam Tại Canada

21 Tháng Tư 20152:40 CH(Xem: 2728)
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
CANADA

Chùa Quan Âm
3781 Ave de Courtrai
Montréal PQ
Canada H3S 1B8
Tel: (514) 735 9425
Fax: (514) 342 9787
 
Chùa Thuyền Tôn
Thượng Tọa Thích Viên Diệu
6685 Alma st.
Montréal PQ
Canada H2S 2W4
Tel: (514) 948 4540
Fax: (514) 948 5861
 
Chùa Bồ Đề
Thượng Tọa Thích Viên Diệu
2155 St Viateur.
Beaubort QC
Canada G1E 4L6
Tel: (418) 660 6407

Chùa Hoa Nghiêm
1278 Gerrard St East
Toronto ONT
Canada M4L 1Y7
Tel: (905) 406 1869

Tu Viện Trúc Lâm
HT.Thích Thiện Tâm
VEN. Thich Phap Hoa
11328. 97St.
Edmonton AB
Canada T5G 1X4
Tel: (780) 471 1093
Website: http://truclam.ca
 
Tổ Đình Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
1978 Parthenais St
Montréal PQ
Canada H2K 3S3
Tel: (514) 525 8122
 
Chùa Vạn Hạnh
Ven. Thích Pháp Ấn
933 Colville Rd
Victoria BC
Canada V9A 4P4
Tel: (604) 380 9261

Chùa Tam Bảo
HT Thích Thiện Nghị
4450 Avenue Van Horne, Montreal Que
H3S1S1 Canada.
Tel(514)733 3841 Fax(514)7335860
website:www.societebouddhiquechanhphap.com
email: tambao@bellnet.ca

Chùa A Di Đà
Sư Cô Thích Chơn Hụê
1120 Queen St West
Toronto ONT
Canada M6J 1H9
Tel: (905) 533 5838
 
Chùa Chân Quang
1795 E 1th Ave
Vancouver BC
Canada V5N 1A9
Tel: (604) 251 4808
 
Chùa Phổ Đà
HT. Thích Bổn Đạt
1002 W. Somerset St
Ottawa ONT
Canada K1R 6R9
Tel: (613) 213 2516

Chùa Liên Hoa
Đạo Hữu Phúc Đức
715 Bld Provencher
Brossard PQ
Canada J4W 1Y5
Tel: (514) 672 7948
 
Chùa Thiền Tôn
Thượng Tọa Thích Nguyên Tịnh
875 Renfrew St
Vancouver BC
Canada V5K 4B7
Tel: (604) 253 4095

Chùa Từ Ân
3591 Albion Rd
Gloucester ONT
Canada K1T 1A2
Tel: (613) 247 0920

Chùa Pháp Vân
Thượng Tọa Thích Tâm Hòa
420 Traders Blvd. East
Mississauga ONT
Canada L4Z 1W7
Tel: (905) 712 8809
Website: www.phapvan.ca
 
 
Niệm Phật Đường London
732 Lorne Ave. London ONT
Canada N5W 3K6
Tel: (519) 432 7828
 
 Chùa Phổ Minh
Ven. Thích Quảng Điền
903 Parent Ave.
Windsor,Ontario N9A 2E2 
Canada
Tel: (519) 254 5883
Email:thichquangdien@yahoo.ca

Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn
690 chemin de la Rouge, Harrington, Que
J8G 2S7 Canada
(819) 687 2183, Fax (819) 6871141
email: boutique_hanh@bellnet.ca
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
21 Tháng Tư 20153:13 CH(Xem: 4551)
21 Tháng Tư 20153:12 CH(Xem: 3401)
21 Tháng Tư 20153:11 CH(Xem: 2943)
21 Tháng Tư 20153:08 CH(Xem: 4721)
21 Tháng Tư 20153:01 CH(Xem: 3729)
21 Tháng Tư 20152:51 CH(Xem: 4250)
21 Tháng Tư 20152:50 CH(Xem: 2916)
21 Tháng Tư 20152:50 CH(Xem: 3205)
21 Tháng Tư 20152:49 CH(Xem: 4720)
21 Tháng Tư 20152:49 CH(Xem: 2824)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 4551)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 3401)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 2943)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 3729)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 4250)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 2916)