Chùa Việt Nam Tại Thụy Điển

21 Tháng Tư 20152:49 CH(Xem: 4719)
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
THỤY ĐIỂN

Chùa Trúc Lâm
Ven. Thích Tâm Hụê
Erikfalts 16-A
21432 Malmo
Tel: 04 092 6963
 
Chùa Phật Quang
Hjallbo
Gardet 417
42433 Angered (Goteborg)
Tel: 03 143 5408
 
Chùa Đại Bi Tâm
Janvagsgatan 16
26734 Bjuv
Tel: 04 428 3406
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
21 Tháng Tư 20153:13 CH(Xem: 4551)
21 Tháng Tư 20153:12 CH(Xem: 3401)
21 Tháng Tư 20153:11 CH(Xem: 2943)
21 Tháng Tư 20153:08 CH(Xem: 4721)
21 Tháng Tư 20153:01 CH(Xem: 3729)
21 Tháng Tư 20152:51 CH(Xem: 4250)
21 Tháng Tư 20152:50 CH(Xem: 2916)
21 Tháng Tư 20152:50 CH(Xem: 3205)
21 Tháng Tư 20152:49 CH(Xem: 2824)
21 Tháng Tư 20152:47 CH(Xem: 2980)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 4551)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 3401)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 2943)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 3729)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 4250)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 2916)