Chùa Việt Nam Tại Hoa Kỳ

21 Tháng Tư 20152:51 CH(Xem: 9999)
57Vote
43Vote
355Vote
256Vote
12Vote
2.7123
HOA KỲ

Chùa A Di Đà, CO
Thượng Tọa Thích Trí Viên
3502 W. Walsh Pl
Denver, CO 80319
Tel: (303) 936 7499
 
Chùa A Di Đà, CA
Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc
14042 Swan St
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 890 0628
 
Chùa An Bằng
5400 W. Kentucky Ave
Lakewood, CO 80226
Tel: (303) 936 1739

Chùa An Lạc
Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thanh
1647 E. San Femando St
San Jose, CA 95116
Tel: (408) 254 1710
 
An Tường Tự Viện
Thượng Tọa Thích Thanh An &
Thượng Tọa Thích Thiện Tường
682-28 th St
Oakland, CA 94609
Tel: (510) 444 5218

Chùa Bảo Ân
Sư Cô Thích Nữ Liễu Hà
5788 Apopka Vineland Rd
Oriando, FL 32818
Tel: (407) 295 7846
 
Chùa Bảo Pháp
HT. Thích Viên Lý
9447 Old San Gabriel
Canynon Rd
Azusa, CA 91702
Tel: (626) 812 0152

Chùa Bảo Phước
 Thượng Tọa Thích Viên Dung
 258 - 270 Senter Road
 SAN JOSE, CA 95111
 Tel. 408-365-1228
 Email:chuabaophuoc@yahoo.com
 
Chùa Bảo Quang
HT. Thích Quảng Thanh
713 N. Newhope St.
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 554 1286/(714) 554 1287
website: http://phatgiaovietnamhaingoai.org

Chùa Bảo Tịnh
HT. Thích Nguyên Đạt
2406 Marine Ave
Gardena, CA 90249
Tel: (310) 516 1522
 
Chùa Bát Nhã
HT.Thích Nguyên Trí
803 S. Sullivan St
Santa Ana, CA 92704
Tel: (714) 571 0473

Chùa Bồ Đề
HộI Phật Giáo Thân Hữu
4341 Field St
New Orleans, LA 70114
Tel: (504) 392 0327
 
Bửu Hưng Tu Viện
17808 Ne 18 Th St
Vancouver, WA 98684
Tel: (360) 256 9550
 
Chùa Bửu Môn
HT.Thích Huyền Việt
2701 Procter St
Port Arthur, TX 77640
Tel: (409) 982 9319
 
Niệm Phật Đường Bửu Quang
Thượng Tọa Thích Thiện Huyền
5157 S. Hydrallie Ave
Wichita, KS 67216
Tel: (316) 529 3792
 
Chùa Chánh Giác
9080 Adams St
Bayou La Batre, AL 36509
Tel: (334) 824 7048

Tu Viện Chơn Không
HT. Thích Thông Hải
1105 Hind Luka Dr
Honolulu, HL 96821
Tel: (808) 373 4608

Chùa Cổ Lâm
HT. Thích Nguyên An
3503 S. Graham St
Seattle, WA 98118
Tel: (206) 723 4741
 
Chùa Di Đà
916 S. Berendo St
Los Angeles, CA 90006
Tel: (213) 480 8770

Chùa Di Lặc
765 Story Rd., Suite 130
San Jose, CA 95122
Tell: (408) 666 - 5155 / (408) 707 - 4444
Email:dilactemple.com or chuadilac@gmail.com
Website: http://www.chuadilac.com

Chùa Diệu Pháp 1
HT.Thích Viên Lý
424 S. Ramona Ave
Monterey Park, CA 91754
Tel: (626) 288 5359

Chùa Diệu Pháp 2
HT.Thích Viên Lý
311 E. Mission Road
San Gabriel, CA 91776
Tel. (626) 614 0566

Chùa Diệu Quang 1
Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ
9229 Elder Greek Rd
Sacramento, CA 95829
Tel: (916) 381 4360
 
Chùa Diệu Quang 2
Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ
3602 W. Fifth St
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 554 9588
 
Chùa Duyên Giác
Thượng Tọa Thích Thiện Tâm
97 Foss Ave
San Jose, CA 95116
Tel: (408) 926 9256

Chùa Dược Sư
Ni Sư Thích Nữ Như Hòa
11111 Magnolia Bld
Garden Grove, CA 92641
Tel: (714) 638 4128
 
Chùa Đại Nhật Như Lai
Thượng Tọa Thích Thông Đạt
585 Fenton St
San Jose, CA 95127
Tel: (408) 926 1998

Chùa Đạo Quang
Thượng Tọa Thích Tịnh Đức
3522 N. Garland Ave
Garland, TX 75040
Tel: (972) 414 7345
 
 Chùa Đông Hưng
Đại Đức Thích Minh Đạo
8665 California Ave
Riverside, CA 92504
Tel: (909) 359 4588

Chùa Đông Lâm
10022 Westview Dr
Houston, TX 77055
Tel: (713) 647 7460
 
Chùa Đức Viên
Sư Cô Thích Nữ Diệu Phước
2420-2440 Mc Laughlin Ave
San Jose, CA 95121
Tel: (408) 993 9158
 
Chùa Giác Hoàng
Cố Hòa Thượng Thích Thanh Đạm
5401 NW-16 th St
Washington, DC 20011
Tel: (202) 829 2423

Chùa Giác Lâm
Ni Sư Thích Nữ Minh Tâm
131 Nyack Ave
Lans Downe, PA 19050
Tel: (610) 626 8499
 
Chùa Giác Minh
Hòa Thượng Thích Thanh Cát
763 Donohoe St
El Palo Alto, CA 94303
Tel: (415) 325 7353

Chùa Giác Quang
Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm
516 SE 17 th St
Oklahoma City, OK 73129
Tel: (405) 636 1845
 
Chùa Hải Ấn
255 Cherry St
New Britain, CT 06051
Tel: (860) 612 0077
 
Trung Tâm PG Hayward
Thượng Tọa Thích Từ Lực
27878 Calaroga Ave
Hayward, CA 94545
Tel: (510) 732 0728

Chùa Hoa Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Kiến Khai
9105 Backlick Rd
Fort Belvioir, VA 22060
Tel: (703) 781 4306
 
Chùa Huệ Quang
HT.Thích Minh Mẫn
4918 W. Westminster Ave
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 530 9249
 
Chùa Hương Tích
Thượng Tọa Thích Nhật Minh
4821 W. 5 th St
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 554 7837
 
Tu Viện Hương Hải
Tỳ Kheo Thích Hương Huệ
2321 SW 127th Ave
Davie, FL 33325
Tel & Fax 954-424-9865
Email: thichhuonghue@yahoo.com

Hương Sơn Thiền Tự
Viện Chủ: ĐĐ. Thích Nguyên Dũng
334 Saint James Ave
Springfield, MA 01109
(413) 306-7833
 
 Tổ Đình Thiếu Lâm Thiền Tự
 Viện Chủ: ĐĐ. Thích Nguyên Dũng
 684 State Street
 Springfield, MA 01109
 (413)306-7833
 
  Chùa Hương Sen
 Ven. Thích Nữ Giới Hương
 24615 Fir Avenue, Moreno Valley, CA 92553. USA
 Tel: (951) 601 9659
 Email: thichnugioihuong@yahoo.com
 Website: http://www.chuahuongsen.com/
 
Tu Viện Kim Cang
Thượng Tọa Thích Hạnh Đạt
4771 Browns Mill Rd
Atlanta, GA 30038
Tel: (770) 322 0712

Chùa Kim Quang
Hòa Thượng Thích Thiện Trì
3119 Alta Arden Expressway
Sacramendo, CA 95825
Tel: (916) 481 8781

Tu Viện Kim Sơn
HT. Thích Tịnh Từ
574 Summit Rd
Walsonville, CA 95076
Tel: (408) 848 1541
 
Kim Thiền Tự
7815 Steddom Dr
San Gabriel, CA 91770
Tel: (626) 534 7263
 
Chùa Kỳ Viên
Hòa Thượng Thích Kim Triệu
1400 Madison St
NW Washington, DC 20011
Tel: (202) 882 6054
 
Chùa Liên Hoa
Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn
2014 Rose St
Irving, TX 75061
Tel: (214) 445 1646

Chùa Liên Hoa
Hòa Thượng Thích Chơn Thành
9561 Bixby Ave
Garden Grove, CA 92641
Tel: (714) 636 7725
Website: http://www.chualienhoa.net

Chùa Liên Hoa
1211 NE Wilson St
Olymbia, WA 98506
Tel: (360) 352 7109
 
Chùa Liên Hoa
Đại Đức Thích Chân Hỷ
Đại Đức Thích Chân Văn
6505 Lake Dr
Charlotte, NC 28215
Tel: (704) 537 1126
 
Linh Thứu Thiền Tự
Sư cô Thích Nữ Như Tâm
2312 Overland Rd
Boise,Idaho 83705
Tel: 208) 343-9322
 
Tịnh Thất Linh Quang
Sư Cô Thích Nữ Hiếu Đức
821 Rigde Rd (563 HWY)
Telford, PA 18969-1528
Tel: (215) 234 0930

Chùa Linh Sơn
VEN. Thích Trí Hụê
13506 Ann Louise St
Houston, TX 77086
Tel: (713) 999 1623

Tu Viện Linh Sơn
Đại Đức Thích Trí Đạt
8 Church St
Stanhope, NJ 07874
Tel: (201) 347 2482
 
Chùa Linh Sơn
Thượng Tọa Thích Trí Hụê
19904 Apple Spring Dr
Leander, TX 78641
Tel: (512) 259 2615
 
Chùa Linh Sơn
ĐạI Đức Thích Linh Đạt
2424 NE Rogue River Dr
Belmont, MI 49306
Tel: (616) 363 3038
 
Chùa Linh Sơn
Thượng Tọa Thích Trí Hải
98-847 Lliee St
Alea, H I 96701
Tel: (808) 488 3425

 Chùa Linh Sơn
Thượng Tọa Thích Trí Thiền
2535 SE 118 th Ave
Portland, OR 97266
Tel: (503) 760 9283

Chùa Long Vân
6021 Comelia Ave
Orlando, FL 32807
Tel: (407) 273 4429
 
Tu Viện Lộc Uyển
Đại Đức Thích Pháp Dung
2499 Melru Ln
Escondido, CA 92026
Tel: (760) 291 1028
Website: http://langmai.org
 
Tịnh Xá Minh Đăng Quang
Đại Đức Thích Minh Ẩn
1006 NE Albert St
Portland, OR 97211
Tel: (503) 288 9819
 
Tịnh Xá Minh Đăng Quang
 Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
5607 Town N. County Blvd
Tampa, FL 33615
Tel: (813) 885 9385

Tịnh Xá Minh Đăng Quang
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
8752 Westminster Blvd
Westminster, CA 92683-9937
Tel: (714) 895 1218

Chùa Nam Quang
Đại Đức Thích Chân Lý
3337 NE 148 Ave
Portland, OR 97230
Tel: (503) 254 0875
 
Chùa Như Lai
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
2540 W. Lliff Ave
Denver, CO 80219
Tel: (303) 936 4530
 
Như Lai Thiền Tự
Thượng Tọa Thích Minh Hồi
3340-3342 Central Ave
San Diego, CA 92105
Tel: (619) 563 5817

Pháp Duyên Tịnh Xá
Hòa Thượng Thích Giác Lượng
766 S.2 Nd St
San Jose, CA 92112
Tel: (408) 295 2436
 
Chùa Pháp Hoa
Thượng Tọa Thích Tâm Thọ
202 Cherry St
Columbia, PA 17512
Tel: (215) 684 4301

Chùa Pháp Luân
Thượng Tọa Thích Giác Đẳng
13913 S. Post Oak Rd
Houston, TX 77045
Tel: (713) 433 4364

Chùa Pháp Nguyên
Thượng Tọa Thích Trí Hoằng
1838 County Road 129
Pearland, Texas 77581
Tel: (281) 992.2921;
Website: www.chuaphapnguyen.org

Chùa Pháp Quang
Thượng Tọa Thích Trí Hiền
1004 Small St
Grand Prairie, TX 75050
Tel: (214) 264 1285
 
Chùa Pháp Vân
Thượng Tọa Thích Chơn Trí
850 W. Phillipps Blvd
Pomona, CA 91766
Tel: (909) 622 0814

Tu Viện Pháp Vương
Trụ Trì: HT Thích Vân Đàm
4522 Burke Station Road
Fairfax, VA 22032 - USA
Email: thichvandam@yahoo.com
Tel. ( 703 ) 573 - 9633
Fax ( 703 ) 573 - 9634
Website: www.chuaphapvuong.org
 
 Tu Viện Ananda
Trụ Trì: HT Thích Vân Đàm
200 Greenwood Ave.
Yeagertown, PA 17099
Tel. (717) 248 4050
Email: thichvandam@yahoo.com
www.abmconline.org

Chùa Phật Ân
Ven Thich Hanh Duc
475 Minesota Ave, Market Pl
Roseville, MN 55113
Tel: (651) 482 7990
 
Chùa Phật Bảo
1495 E. Prospect Ave
Des Plaines, IL 60018
Tel: (847) 827 4599

Chùa Phật Đà
HT. Thích Nguyên Siêu
8606 Hillery Dr
San Diego, CA 92129
Tel: (858) 635 54647
Website: www.hoavouu.com
 
Chùa Phật Giáo Việt Nam
Khai Sơn Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Trụ Trì: TT Thích Như Minh
863-865 S. Berendo St
Los Angeles, CA 90005
Tel: (213) 384 9638/ 386-6174
Email: vubc@hotmail.com
http://www.chuaphatgiaovietnam.com/

Chùa Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Minh Chiếu
1651 S. King St
Seattle, WA 98144
Tel: (206) 323 2269
 
Chùa Lâm Tỳ Ni
79 Margin Street
Lawrence ,MA 01841 USA
Tel & Fax (978)975-3874
lamtynitu@yahoo.com

Chùa Phật Quang
Đại Đức Thích Chơn Nguyên
701 Arizona St
Houston, TX 77587
Tel: (713) 946 5490
 
Chùa Phật Tổ
Thượng Tọa Thích Thiện Long
905 Orange Ave
Long Beach, CA 90813
Tel: (562) 599 5100

Phật Học Viện Quốc Tế
Khai sơn: Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Trụ Trì: ĐĐ Thích Minh Chí
9250 Columbus Ave
North Hill, CA 91343
Tel: (818) 893 5317
 
Chùa Phổ Hiền
Đại Đức Thích Chơn Thái
1614 White Ave
Kansas City, MO 64126
Tel: (816) 241 1092
 
Chùa Phổ Hiền
Thích Nữ Như Tâm
96 Dewey St
Worcester, MA 01610
Tel: (508) 755 7817
Website: http://chuaphohienma.net

Chùa Phước Huệ
2600 SW 64 th Ave
Miami, FL 33155
Tel: (305) 662 8052
 
Phước Huệ Đạo Tràng
Hòa Thượng Thích Phước Bổn
11423 Lower Azusa Rd
El Monte, CA 91732
Tel: (626) 444 7588

Chùa Phước Long
14091 Hope St
Garden Grove, CA 92843
Tel: (714) 638 3981

 Chùa Phước Long
Thượng Tọa Thích Minh Đức
 14 North Cliff Street
 Ansonia, CT 06401
 Phone: (203) 366-3477
 Fax: (203) 736-1740
 E-mail: chuaphuoclong@yahoo.com

Chùa Quan Âm
Thích Nữ Chân Phước & Chân Kim
3033 W. Leeward Ave
Los Angeles, CA 90005
Tel: (213) 386 9289
 
Chùa Quan Âm
8016 Barkley # B 423
Houston, TX 77017
Tel: (713) 643 1832

Chùa Quang Minh
Thượng Tọa Thích Thiện Thanh
1168 SE Benteen Ave
Atlanta, GA 30312
Tel: (404) 624 9782
 
Chùa Quang Minh
Đại Đức Thích Minh Hạnh
4429 N. Damen Ave
Chicago, IL 60625
Tel: (773) 275 6859
 
Chùa Quang Nghiêm
Thượng Tọa Thích Minh Đạt
2294 N. Fremon St
Stockton, CA 95205
Tel: (209) 941 4991

Niệm Phật Đường Thiên Ân
Đại Đức Thích Phổ Thuận
10009 University Ave N.E
Blaine, MN 55434
Tel: (763) 780 4380
 
Thích Ca Thiền Viện
15950 Winsters Lane
Riverside, CA 92504
Tel: (909) 780 5249

Chùa Thôn Yên
Đại Đức Thích Chủng Thiện
726 W. Baseline
Phoenix, AZ 85041
Tel: (602) 305 9115
 
Chùa Thường Quang
142 Hinkle Ave
Columbus, OH 43207
Tel: (614) 445 7503
 
Chùa Trúc Lâm Yên Tử
Thượng Tọa Thích Minh Nguyện
1924 W. 2 nd St
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 834 0250

Tu Viện Tường Vân
40174 Braddock Rd
Aldie, VA 20105
Tel: (703) 327 5256
 
Chùa Vạn Hạnh
Đại Đức Thích Hằng Hiển
8617 Fanita Dr
Santee, CA 92071
Tel: (619) 448 1144

Trung Tâm Vạn Hạnh
HT. Thích Trí Tụê
7605 Bull Run Dr
Centrelville, VA 20121
Tel: (703) 968 8460
 
Chùa Đức Viên
2420 Mc Laughlin Ave
San Jose, CA 95121
408-993-9158
www.ducvien.org
email: chua.ducvien@sbcglobal.net
 
Chùa Viên Giác
Hòa Thượng Thích Trí Hòa
5101 NE 36 th St
Oklahoma City, OK 73121
Tel: (405) 424 0264

Chùa Viên Minh
Đ. H. Quảng Tiến
5234 Bulwer Ave
Saint Louis, MO 63147
Tel: (314) 291 8351
 
Tịnh Thất Viên Minh
14429 Colgate St
San Leandro, CA 94579
Tel: (510) 895 8353

Chùa Việt Nam
Đại Đức Thích Chân Tôn
2302 N. 47 th Ave
Phoenix, AZ 85035
Tel: (602) 278 8039
 
Chùa Việt Nam
Thượng Tọa Thích Pháp Châu
12292 Magnolia St
Garden Grove, CA 92641
Tel: (714) 534 7263
 
Chùa Việt Nam
HT Thích Nguyên Hạnh
TT. Thích Nguyên Đạt
10002 Synott Rd
Sugarland, TX 77478
Tel: (281) 575 0910

Chùa Việt Nam
68 Bradeen St
Roslindale, MA 02131
Tel: (616) 325 9521

Chùa Viên Thông
Trụ trì: Thích Nữ Thanh Lương
10533 Fisher Rd.
Houston. TX 77041
Tel: (713)896-4572
Website: http://www.vienthongtu.org
 
Chùa Vĩnh Nghiêm
Thượng Tọa Thích Minh Thông
1476-1478 S. Reservoir St
Pomona, CA 91766
Tel: (909) 620 7041
 
Chùa Xá Lợi
Ni Sư Thích Như Nguyện
2751 Del Mar Ave
Rosemead, CA 91770
Tel: (626) 572 0389
 
Tu Viện Hoa Nghiêm
TT. Thích Pháp Tánh
3222W 1st Street,
Santa Ana, CA 92703
Tel/Fax (714) 775-6799

Chùa An Tâm Thoát Khổ
Sư bà Diệu Tín
4267 # 9 44th Street
San Diego CA. 92115-USA
Tel.(619)269-2820
(619)739-1840
Email: antamthoatkho@yahoo.com
 
Chùa Tịnh Tâm
867 Summerly Drive
Nashville, TN 37209
Tel (615) 356-3988
 
Chùa Phổ Đà
3943 Hawkin Mill
Memphis, TN 38128
Tel (901) 266-0935
Trụ trì: ĐĐ Thích Hồng Minh
Tri Sự: ĐĐ Thích Hải Viên
 
Chùa Pháp Bảo
9909 Dutchtown Road
Knoxville, TN 37923
Trụ trì: ĐĐ Thích Hải Đàm

Thiền Viện Chơn Tâm
Thượng Tọa Thích Tỉnh Khang
5400 Garrett Rd.
Oklahoma City, OK 73121
(405) 749-1895
Email: tvchontam@yahoo.com
Website: www.mindessence-zen-center.org
 
Hương Sơn Thiền Tự
Huong Son Meditation Temple
334 Saint James Avenue
Springfield, Massachusetts 01109 USA
Trụ Trì: Thích Nguyên Dũng
Tel: 413-306-7833
Website: http://www.huongsonthientu.com

Tổ Đình Thiếu Lâm Thiền Tự
Shao Lin Meditation Temple
684 State Street
Springfield, Massachusetts 01109 USA
Trụ Trì Phương Trượng: Thích Nguyên Dũng
Tel: (413) 788-0515
website: http://www.thieulamtu.net
 

Chùa Từ Bi
Hội Thân Hữu Phật Tử
7124 Calumet St
Baton Rouge, LA 70805
Tel: (504) 357 9935
 
Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại
HT.Thích Tín Nghĩa
615 N. Gilbert Rd
Irving, TX 75061-6240
Tel: (972) 986 1019

Chùa Từ Quang
243 –245 Duboce Ave
San Francisco, CA 94103
Tel: (415) 431 1322
 
Chùa Từ Hiếu
Đại Đức Thích Thiện Duyên
674 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
Tel: (716) 892 6839
 
 Chùa Tam Bảo
 ĐĐ Thích Đức Trí
 16933 East 21st Street
 Tulsa , Oklahoma - 74134
 Tel (918)4380714; Fax: (918)4380714
 

Chùa Quang Thiện
Thượng Tọa Thích Minh Dung
704 E. “E” St
Ontario, CA 91764
Tel: (334) 824 7048
 
Chùa Quảng Đức
HT. Thích Pháp Châu
380 S. 22th St
San Jose, CA 95116
Tel: (408) 286 8380

Chùa Tam Bảo
Đại Đức Thích Tâm Quang
2459 S. Elm Ave
Fresno, CA 93706
Tel: (209) 264 2728
 
Chùa Tam Bảo
16933 E. 21th St
Tulsa, OK 74134
Tel: (918) 438 0714
 
Chùa Thập Phương
22222 Andrews Ave
Bronx, NY 10453
Tel: (212) 933 4132
 
 
 
 
 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn