Chùa Việt Nam Tại Úc

21 Tháng Tư 20153:01 CH(Xem: 7245)
58Vote
411Vote
39Vote
22Vote
11Vote
3.731
ÚC ĐẠI LỢI

Chùa Bảo Vương
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (photo)
Tri Sự: Sư Cô Thích Nữ Thể Viên
2A McLaughlin St, (corner of Tower St)
Ardeer, Vic 3022. Australia
Tel: (03) 9266 1282 ; Mob:0413 805 788
Email: htbaovuong@optusnet.com.au
 
Chùa Pháp Hoa
Hòa Thượng Thích Như Hụê
20 Butler Ave
Pennington, SA 5013
Tel: (08) 8847 8477
Email: phaphoanamuc@yahoo.com
 
Chùa Pháp Bảo
Ven. Thích Bảo Lạc
148-154 Edensor Rd
St Johns Park, NSW 2176
Tel: (02) 9610 5452
Fax: (02) 9823 8748
Email: chuaphapbao@yahoo.com.au

Chùa Thiên Đức
TT Thích Tịnh Minh
123 Craigiciea Ave
St. Albans, VIC 3021
Tel: 03. 9864 0539

Phổ Quang Thiền Viện
Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
94 Evandale Rd
Marangoroo, WA 6064
Tel: (08) 9343 3230
 
Chùa Pháp Quang
Ven. Thích Nhật Tân
12 Freeman Rd
Durack, QLD 4077
Tel: (07) 3372 1113
Email: thnhattan@yahoo.com.au
 
Chùa Huyền Quang
Ven. Thích Bổn Điền
188 Chapel Rd South
Bankstown, NSW 2200
Tel: (02) 9707 3347
 
Tu Viện Vạn Hạnh
Ven. Thích Quảng Ba
32 Archibald St, Lyneham
Canberra, ACT 2602
Tel: (02) 6257 5517
Email: thichquangba@gmail.com

Tu Viện Quảng Đức
Ven. Thích Tâm Phương
Ven. Thích Nguyên Tạng
85-105 Lynch Rd
Fawkner, VIC 3060
Tel: (03) 9357 3544
Fax (03) 9357 3600
Email: tvquangduc@bigpond.com
Website: www.quangduc.com
 
Quán Thế Âm Ni Tự
Ni Sư Thích Nữ Chơn Đạo
Thích Nữ Phước Trí
128 Nollamara Ave
Nollamara, WA 6061
Tel: (08) 9349 8887

Tùng Lâm Phước Huệ
Hòa Thượng Thích Phước Hụê
369 Victoria St
Wetherill Park, NSW 2164
Tel: (02) 9725 2324
Website: http://www.phuochue.org
 
Huệ Nghiêm Ni Viện
Sư Cô Thích Nữ Như Tài
23 Conley St
Noble Park, VIC 3174
Tel: (03) 9706 3661

Chùa Hoa Nghiêm
Ven. Thích Thiện Tâm
22 Princess Ave
Springvale, VIC 3171
Tel: (03) 9548 2215
 
Chùa Phật Đà
Sư Cô Thích Nữ Diệu Pháp
36 Deodar St
Inala, QLD 4077
Tel: (07) 3375 4422
 
Chùa Quang Minh
Ven. Thích Phước Tấn
18 Burke St
Braybrook, VIC 3019
Tel: (03) 9312 5729
Website: http://www.quangminh.org
 
Chùa Linh Sơn
Ven. Thích Tịnh Đạo
33-35 Radford Rd
Reservoir, VIC 3073
Tel: (03) 9462 1799
 
Chùa Linh Sơn
Sư Cô Thích Nữ Trí Lựu
89 Rowe Terrace
Darra, QLD 4076
Tel: (07) 3375 4268

Chùa Quán Thế Âm
313 Barkly Street
Footscray, VIC 3011. Australia
Tradition: Mahayana (Vietnamese)
Contact: Ven. Thich Chanh Tu
 
Chùa Phật Quang
Sư Cô Thích Nữ Chân Kim
176 Rupert St
W. Footscray. VIC 3012
Tel: (03) 9687 4920
 
Chùa Trúc Lâm
Ven. Thích Tâm Minh
13 Winspear Ave
Bankstown, NSW 2200
Tel: (02) 9708 6339
 
Tu Viện Minh Giác
Ven. Thích Hạnh Hiếu
42 St. Johns Road
Cabramatta, NSW 2166
Email: minhgiacmonastery@yahoo.com.au
 
Chùa Minh Giác
Ven. Thích Hạnh Tri
564 The Horsley Drive
Smithfield, NSW 2164
Tel: (02) 9726 1030
Email: hanhtriminhgiac2007@yahoo.com

Chùa Thiên Ấn
Ven. Thích Như Định
58 Cardwell St
Canley Vale, NSW 2166
Tel: (02) 9726 6964

Chùa Phước Tường
TT Thích Minh Trí
61 Elizabeth St
N. Richmond, VIC 3121
Tel: 9429 7785

Tu Viện Nguyên Thiều
Ven. Thích Nhuận An
Ven. Thích Nhuận Kim
51 Avenel St,
Canley Vale, NSW 2166
Tel: (02) 9726 2661
 
Chùa Phổ Minh
212 Waldron Rd
Chester Hill, NSW 2162
Australia
Tel: 61.2. 9738 3230
Cố vấn: TT Phước Nhơn
Trụ Trì: SC Bảo Trường
SC Tịnh Ánh

Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh
Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai
Sư Cô Thích Nữ Huệ Nghiêm
80 Cyprus St
Lalor, Victoria. Australia
Tel: 9402 6274
Email: nguyennguyenkhai@yahoo.com

Chùa Hưng Long
ĐĐ Thích Nhuận Kim
 175 Gladstone St,
 Cabramatta NSW 2166
Tel:(02) 9726 0394 & 0422 432 494.
Email: thichnhuankim@yahoo.com.au
 
Tu Viện Thiên Quang
ĐĐ Thích Thiện Đạt
32 Bend Rd
Keysborough
VIC. 3173. Australia
Tel: (03) 9701 8488
 Fax: (03) 9701 9808

Chùa Diệu Âm
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
30 Willis St
St.Albans, VIC 3021
Tel: 9382 9977

Tu Viện Kim Cang
 100A Heatherton Road
 Narre Warren North Vic 3804
 Tel: 03 8774 0298
Tradition: Vietnamese Mahayana
Abbot: Ven. Thich Nhuan Chon
Email: kimcangpagoda@gmail.com
Web: www.kimcangtuvien.com 
 
Chùa Huệ Quang
ĐĐ Thích Thông Hiếu
10 Service Street, Sunshine, Vic 3020
Tel: +61. 03. 9442 1326
Email: huequangaustralia@yahoo.com.au
 
Chùa Thiên Bình
ĐĐ Thích Đồng Thanh
111 Berkshire Road
Sunshine North, Vic 3020
Tel: + 61. 03. 9352 5498
Email: vendongthanh@gmail.com
 
Chùa Bảo Minh
Bao Minh Buddhist Centre
Đại Đức Thích Viên Tịnh
321-323 Kingston Rd
CLARINDA, VIC 3169
Tel: +61 3 8555 0604
Email: chuabaominhvic@gmail.com

Chùa Giác Hoàng
 TK Thích Giác Tín
 Giac Hoang Pagoda
 180 Westall Road
 Springvale, Victoria 3171, Australia
 Tel: +613 8502 6206
 Mob: +614 2253 6869 - +614 3265 5852
 E mail : thichgiactin@gmail.com
 
 Tu Viện Từ Ân
 Tu An Buddhist Monastery
 Trụ Trì Thích Hạnh Phẩm
 26 Jacques Road,
 Narre Warren North,
 Vic 3804, Australia
 Tel: + 61 3 8790 4545
 Email: info@tuvientuan.com
 Website: www.tuvientuan.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn