Chùa Việt Nam Tại Tân Tây Lan

21 Tháng Tư 20153:08 CH(Xem: 4721)
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
TÂN TÂY LAN

Chùa Giác Nhiên
Thượng Tọa Thích Trường Sanh
70A Avenue Rd (Box 22815)
Otahuhu, Auckland
Tel: 64-9-2761747; 64-9-2761745
 
Chùa Trí Đức
Tỳ Kheo Thích Đạo Nguyên
 321 Massey Road
 Magere, Auckland, New Zealand
 Tel: (09) 276 22 11
 email: chuatriduc@yahoo.co.nz
 Chùa thành lập ngày 5-7-2005

  Quán Âm Sơn Đạo Tràng
 T T Thích Phước Ân
 67 Beaver Road East - RD 2 Pokeno - Auckland
 New Zealand
 Ph: 64 - 09 - 236.6810 Fax: 64 - 09 - 2366804

Chùa Báo Ân
 Đ Đ Thích Quảng Phúc
 15 Allenby Road - Papatoetoe - Manukau - Auckland
 New Zealand
 Ph : 09 279.7126

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
21 Tháng Tư 20153:13 CH(Xem: 4551)
21 Tháng Tư 20153:12 CH(Xem: 3401)
21 Tháng Tư 20153:11 CH(Xem: 2944)
21 Tháng Tư 20153:01 CH(Xem: 3729)
21 Tháng Tư 20152:51 CH(Xem: 4251)
21 Tháng Tư 20152:50 CH(Xem: 2916)
21 Tháng Tư 20152:50 CH(Xem: 3205)
21 Tháng Tư 20152:49 CH(Xem: 4720)
21 Tháng Tư 20152:49 CH(Xem: 2825)
21 Tháng Tư 20152:47 CH(Xem: 2980)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 4551)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 3401)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 2944)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 3729)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 4251)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 2916)