Chùa Việt Nam Tại Nepal

21 Tháng Tư 20153:11 CH(Xem: 2943)
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
NÉPAL

VN Lâm Tì Ni Phật Quốc Tự
Thượng Tọa Thích Huyền Diệu
P.O.Box 4
Siddhartha Nagar
Lumbini Zone – Nepal
Tel: (977) 711 9478
 
Linh Sơn Buddhist Temple
Rev. Thích Linh Quang
Lumbini Zone, Dist Rupandehi
32904 Lumbini – Nepal
Tel: (977) 718 0198
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
21 Tháng Tư 20153:13 CH(Xem: 4551)
21 Tháng Tư 20153:12 CH(Xem: 3401)
21 Tháng Tư 20153:08 CH(Xem: 4721)
21 Tháng Tư 20153:01 CH(Xem: 3729)
21 Tháng Tư 20152:51 CH(Xem: 4250)
21 Tháng Tư 20152:50 CH(Xem: 2916)
21 Tháng Tư 20152:50 CH(Xem: 3205)
21 Tháng Tư 20152:49 CH(Xem: 4720)
21 Tháng Tư 20152:49 CH(Xem: 2824)
21 Tháng Tư 20152:47 CH(Xem: 2980)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 4551)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 3401)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 2943)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 3729)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 4250)
21 Tháng Tư 2015(Xem: 2916)