Chùa Việt Nam Tại Bình Định

21 Tháng Tư 20153:29 CH(Xem: 5727)
52Vote
45Vote
310Vote
22Vote
111Vote
2.530
BÌNH ĐỊNH

Chùa Bình An
TT. Thích Đồng Chơn (BA)
Chợ Dinh, P. Nhơn Bình
TP. Qui Nhơn, T. Bình Định
ĐT: +84.56.848287

Chùa Bình Lâm
Thôn Bình Lâm
Xã Phước Hoà
Huyện Tuy Phước
Tỉnh Bình Định
Trụ Trì: Tỳ Kheo Thích Giác Ngộ
 
Chùa Diêu Phong
(Do chư Tăng chùa Phổ Bảo
& chùa Phước Điền luân phiên đảm trách)
Thị trấn Diêu Trì, xã Phước Long,
H. Tuy Phước, T. Bình Định
Email: phobaonet@yahoo.com
 
Chùa Huỳnh Long
Tỳ Kheo Thích Thiện Thức
Thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa
H. Tuy Phước, T. Bình Định

Chùa Khánh Lâm
ĐĐ. Thích Đồng Văn
Thôn An Hòa, xã Phước An
H. Tuy Phước, T. Bình Định
ĐT: +84.56.841634
Email: thonghanh@yahoo.com
 
Chùa Long Khánh
(Văn Phòng BTSPG Bình Định)
TT. Thích Nguyên Phước
141 Trần Cao Vân,
Tp. Qui Nhơn T. Bình Định
Email: thnguyenphuoc@yahoo.com
 
Chùa Long Phước
(Còn gọi Thiếu Lâm Tự Việt Nam)
TT. Thích Hạnh Hoà
Xã Phước Thuận, H. Tuy Phước
Tỉnh Bình Định
 
Chùa Nguyên Thiều
Xã Phước Hiệp
H. Tuy Phước, T. Bình Định

Chùa Phổ Bảo
Tỳ Kheo Thích Bảo An
Thôn Phổ Trạch, Xã Phước Thuận
H. Tuy Phước, T. Bình Định
ĐT: (56) 633 044
Web: www.geocities.com/phobao/index.html
Email: phobao@yahoo.com
 
Chùa Phổ Quang
TT. Thích Thiện Trụ
Thôn Phước Trạch, Xã Phước Thuận
H. Tuy Phước, T. Bình Định
ĐT: +84.56.634099
ĐTDĐ:+84.91950889 (Trụ trì)
 
Chùa Phước Điền
TT. Thích Minh Hạnh
Thôn Phước Điền, xã Phước Lộc,
H. Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
 
Chùa Phước Quang
Thôn Vạn Quang, Xã Phước Quang
H. Tuy Phước, T. Bình Định

Chùa Sơn Long
(Danh lam cổ tự)
ĐĐ. Thích Đồng Đức
Thôn Thuận Nghi, P. Nhơn Bình
Tp. Qui Nhơn, T. Bình Định
 (xem lịch sử)
 
Chùa Thập Tháp Di Đà
(Danh lam cổ tự)
TT. Thích Viên Định
Thôn Vạn Thuận, Xã Nhơn Thành
H. An Nhon, T. Bình Định
 
Chùa Thiên Đức
(Văn phòng 1 BĐDPG huyện Tuy Phước)
HT. Thích Thiện Nhơn
Xã Phước Hưng H. Tuy Phước,
T. Bình Định
ĐT: +84.56.836050
 
Chùa Thiên Hòa
Tỳ Kheo Thích Đồng Thành
Thôn Thọ Nghĩa, Xã Phước Nghĩa
H. Tuy Phước, T. Bình Định
ĐT: (56) 833 925

Chùa Thọ Sơn
ĐĐ. Thích Đồng Thành
Thôn Thọ Nghĩa, Xã Phước Nghĩa
H. Tuy Phước, T. Bình Định
ĐT: +84.56.633925
 
Chùa Quang Hoa
ĐĐ. Thích Giác Quang
& ĐĐ. Thích Giác Đức
Thôn Luật Bình, Gò Bồi,
Xã Phước Quang, H. Tuy Phước,
T. Bình Định
Email: thichgiacquang@yahoo.com
 
Sắc tứ Hưng Khánh Tự
(Văn phòng 2 BĐDPG huyện Tuy Phước)
HT. Thích Bảo An
Thôn Hưng Nghĩa, Xã Phước Nghĩa
H. Tuy Phước, T. Bình Định
E.mail: revthichgiachanh@yahoo.com
 
Sắc tứ Minh Tịnh Tự
TT Thích Trí Giác
35 Hàm Nghi - Quy Nhơn- Bình Định
ĐT: 84.56.826236
E-mail: sactuminhtinhtu@yahoo.com
Website: http://minhtinh.us.tf/ or  http://www.minhtinh.qn.com

Sắc tứ Phổ Bảo Tự
(Danh lam cổ tự)
TT. Thích Đồng Chơn (PB)
Thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận
H. Tuy Phước, T. Bình Định
ĐT: +84.56.633044
Web: www.geocities.com/phobao/Index.html
www.geocities.com/giachanh429/
Email: phobao@yahoo.com
phobaonet@yahoo.com
 
Thiên Đức Tự
Xã Phước Hưng
H. Tuy Phước, T. Bình Định
ĐT: (56) 836 050
 
Tịnh xá Ngọc Sơn
ĐĐ. Thích Giác Trí
Xã Phước Sơn, H. Tuy Phước,
Tỉnh Bình Định

Tu viện Nguyên Thiều
(Trường Trung cấp PH Bình Định)
TT. Thích Qủang Bửu
Xã Phước Hiệp
H. Tuy Phước, T. Bình Định

Chùa Giác Hoàng
Trụ trì : TT. Thích Tịnh Nhãn
05 Nguyễn Thị Minh Khai
Thị Trấn Bình Định, Huyện An Nhơn
Tỉnh Binh Định - Việt Nam
ĐT : (56) 835525,
Email: jounalist_us@yahoo.com.au
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn