Chùa Việt Nam Tại Đồng Nai

21 Tháng Tư 20153:40 CH(Xem: 3966)
52Vote
410Vote
39Vote
21Vote
12Vote
3.424
ĐỒNG NAI

Chùa Bạch Liên
Ấp 8, Xã An Phước
H. Long Thành, T. Đồng Nai
 
Chùa Bửu Đức
Tỳ Kheo Thích Giác Chánh
C-61A P. Bửu Long
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
 
Chùa Bửu Phong
Xã Tân Bửu
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Tịnh Xá Bửu Sơn
Xã Ngọc Định
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Chơn Như Tịnh Thất
Xã Phú Ngọc
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Chùa Phúc Thọ
542/A2, Xã Hiệp Hòa
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
 
Chùa Cồ Đàm
Tỳ Kheo Thích Chơn Thiện
227A Ấp 8, Xã An Phước
H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 856 857/ 608 823

Tịnh Xá Bửu Sơn
Xã Ngọc Định
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Chơn Như Tịnh Thất
Xã Phú Ngọc
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Chùa Phúc Thọ
542/A2, Xã Hiệp Hòa
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
 
Chùa Cồ Đàm
Tỳ Kheo Thích Chơn Thiện
227A Ấp 8, Xã An Phước
H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 856 857/ 608 823
 
Chùa Đại Giác
Xã Hiệp Hòa
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
 
Tịnh Xá Giác Minh
Phường Tân Vạn
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
 
Chùa Hiện Quang
Ấp Miễu, Xã Phước Tân
H. Long Thành, T. Đồng Nai

Tịnh Thất Hồng Liên
Ấp 8, Xã An Phước
H. Long Thành, T. Đồng Nai
 
Chùa Liên Hoa
Xã suối Nho
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Thiền Viện Liễu Đức
Xã Phước Thái
H. Long Thành, T. Đồng Nai
 
Thiền Viện Linh Chiếu
Xã Phước Thái
H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 841 070
 
Chùa Linh Phú
Tỳ Kheo Thích Pháp Căn
Km 139, Quốc Lộ 20, Phú Sơn
Huyện Tân Phú, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 858 101
 
Chùa Linh Quang
Xã Túc Trưng
H. Định Quán, T. Đồng Nai

Chùa Linh Quang
Xã Phú Hòa
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Chùa Long An
Xuân Thạnh, H. Long Khánh
 T. Đồng Nai
 
Chùa Long Hoa
Xã Ngọc Định
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Chùa Long Khánh
Xuân Trung, H. Long Khánh
 T. Đồng Nai
 
Chùa Long Thiền
K2/3B Tân Bình, P. Bửu Hòa
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
 
Chùa Nam Sơn
Xã Phú Túc
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Chùa Ngọc Đạt
Tỳ Kheo Trí Đức
Ấp Đông, Xã Phước Tân
H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 831 630

Chùa Pháp Hoa
Xã La Ngà
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Chùa Pháp Quang
Xã Phú Ngọc
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Chùa Phật Tích Tòng Lâm
Ấp 8, Xã An Phước
H. Long Thành, T. Đồng Nai
 
Chùa Phước Điền
Xã Phú Điền
H. Tân Phú, T. Đồng Nai
 
Chùa Phước Hộ
Tỳ Kheo Thích Minh Huệ
Ấp Tân Cảng, Xã Phước Tân
H. Long Thành, T. Đồng Nai
 
Tịnh Xá Phước Huệ
Tỳ Kheo Thích Pháp Huyền
Km 90, Ấp Cây Xăng, Phú Túc
H. Định Quán, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 639 598/ 854 598

Chùa Phước Huệ
Tỳ Kheo Thích Tầm Hỷ
311/9 QL 51, Khu Cầu Xeo
H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 845 502
 
Thiền Viện Phước Sơn
Tỳ Kheo Thích Bửu Chánh
Đồi Lá Giang, HT 1, Ấp Tân Cảng
Xã phước Tân, H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 967 234/ 940 683/ 629 860
 
Quan Âm Tu Viện
P. Bửu Hòa
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
 
Chùa Quang Minh
Tỳ Kheo Thích Chánh Tâm
Ấp 1, Xã Long An
H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 845 872
 
Chùa Quang Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Tuệ Quyền
Ấp Đông, Phước Tân
H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 823 713/ 880 456

Chùa Tam Phước
Tỳ Kheo Thích Chánh Định
247 K II, Ấp Long Khánh 1
Xã Tam Phước, H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 511 590/ 856 854
 
Tịnh Xá Tịnh Quang
Ấp Hiệp Thuận
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Tu Viện Toàn Giác
Xã Giang Điền, Huyện Thống Nhất
T. Đồng Nai
ĐT: (61) 864 488
 
Chùa Từ Thiện
Tỳ Kheo Thích Pháp Tăng
Km 90, Ấp Đồn Điền 1
X. Túc Trưng, H. Định Quán, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 854 899
 
Chùa Từ Tôn
3 Đại Lộ Đồng Khởi, Tam Hiệp
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
 
Chùa Thái Hòa
Tỳ Kheo Thích Pháp Tấn
Km 112, Ấp Hiệp Nhất
H. Định Quán, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 852 810

Chùa Thanh Lương
Chợ Đồn, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
 
Chùa Thiện Chơn
Ni Sư Thích Nữ Như Liên
Tổ 3, Ấp Hiệp Nhất
H. Định Quán, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 851 866
 
Chùa Thiền Quang 1
Tỳ Kheo Thích Thiện Pháp
Ấp 8, Xã Bình Sơn
H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 845 027
 
Chùa Thiền Quang 2
Tỳ Kheo Thích Chí Tâm
502-BCC Ấp 3, Xã An Phước
H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 845 366

Chùa Thiền Tịnh
Xã Phú Ngọc
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Thiền Viện Thường Chiếu
Xã Phước Thái
H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 841 071
 
Chùa Trúc Lâm
Xã Phú Cường
H. Định Quán, T. Đồng Nai
 
Thiền Viện Viên Chiếu
Xã Phước Bình
H. Long Thành, T. Đồng Nai
ĐT: (61) 841 699
 
Chùa Y Sơn
Tỳ Kheo Thích Phước Quang
Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân
H. Long Thành, T. Đồng Nai
 
 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn