Chùa Việt Nam Tại Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

21 Tháng Tư 20154:17 CH(Xem: 4562)
55Vote
41Vote
31Vote
214Vote
113Vote
2.134
THÀNH PHỐ NHA TRANG
 
Niệm Phật đường A Dục Vương
Đường Mạc Đỉnh Chi
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
 
Chùa An Dưỡng
TT. Thích Tâm Trí
Thôn Thái Thông, Vĩnh Thái
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: (58) 890 228
 
Chùa An Tường
Sư Cô Thích Nữ Minh Liễu
Tổ 32, Khóm. Trường Phúc, P.Vĩnh Phước
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: (58) 832719
 
Chùa Bà Thiên Hậu Hải Nam
Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
ĐT: 824462
 
Chùa Bửu Phước
T 12, Phương Mai, V. Phước,TP Nha Trang
ĐT: 832591

Chùa Bửu Phước
Ngôi chùa trẻ
Tên đồi Núi Sạn, thành phố Nha Trang.
 
Chùa Cấp Cô Độc
32 Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang
ĐT: 814263
 
Chùa Chánh Quang
40 Hùng Vương-nối dài, TP Nha Trang
ĐT: 811855
 
Chùa Chí Lý Tự
T4 Nguyễn Khuyến-Tây Nam, TP Nha Trang
ĐT: 833177
 
Chùa Diệu Pháp
32/4C, Quang Trung, TP Nha Trang
ĐT: 823414
 
Chùa Diệu Quang
38B Lê Hồng Phong, P. Phước Hải
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Đào Viên
Lư Cấm, Ngọc Hiệp.
TP. Nha Trang
 
Chùa Đông Phước
20/7, Đông Phước, TP Nha Trang
ĐT: 882321
Khai sơn: HT Thích Huệ Quang
 
Chùa Hải Quang
Đèo Rù Rì, TP Nha Trang
ĐT: 832288
 
Chùa Hải Ấn
T8 Tháp Bà,Vĩnh Phước, TP Nha Trang
ĐT: 832443
 
Chùa Hải Ấn
T40 Sơn Thủy ,Vĩnh Phước, TP Nha Trang
ĐT: 833101
 
Chùa Hải Đức
Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc
51 Hải Đức, P. Phương Sơn
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Hoa Quang
T2 Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang
ĐT: 890680
 
Chùa Hội Phước (Chùa Cát)
153/2 Hoàng Văn Thụ, P. Phương Sài
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 827402-814383
 
Chùa Hưng Sơn
T27 Trường Phúc, Vĩnh Phước, TP Nha Trang
ĐT: 835092
 
Chùa Kim Long
T2 Vĩnh Điềm,Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 813589
 
Chùa Kim Quang
17 Đường Mê Linh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 511098
 
Chùa Kim Quang
Xã Vĩnh Thái
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Kim Sơn
27T1A Võ Tánh, Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839088
 
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn
Trụ trì: TT Thích Nguyên Minh
Ngọc Hội, Xã Vĩnh Ngọc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 058. 891120
Email: nguyenminhthich@hotmail.com
 
 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Đường Sinh Trung.
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 827197 - 817070
Email: kyvientrungnghia@yahoo.com
Website: www.chuakyvien.com
 
Chùa Kỳ Viên
104/5 Trần Phú, Vĩnh Nguyên
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại: 590881

Chùa Lâm Tỳ Ni
Hòn Rớ, Phước Đồng
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
 
Chùa Liên Hoa
Xuân Lạc
 
Chùa Liên Hoa
08 Hiền Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại: 572412
 
Tịnh xá Linh Giang
Vĩnh Hiệp
Nha Trang
 
Chùa Linh Nghĩa
Diên Khánh
Khánh Hòa

Chùa Linh Phong
02 Hải Đức
Phương Sơn, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 829359
 
Chùa Linh Sơn
75 Trần Phú, VĩnhNguyên
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 590881
 
Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo
HT. Thích Như Ý
Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc
TP Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 892095-892291-892254
 
Chùa Linh Thứu
17 Đường Ngô Gia Tự
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 512159
 
Chùa Long Quang
T8 Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890004-890569

Chùa Long Quang
Sơn Phước, Vĩnh Thọ
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 836506
 
Chùa Long Sơn
20 Đường 23 Tháng 10
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 827239-812408-814629-816919-814866
 
Chùa Long Thọ
Phú Trung, Vĩnh Thạnh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890546
 
Chùa Lộc Thọ
Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891147
 
Chùa Nam Hải Quan Âm
T3 Cát Lợi. Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
TT Thích Giác Ngộ
ĐT: 839795

Chùa Nghĩa Hương
43 Tran Binh Trong
TP. Nha Trang
ĐT.058.3704017.

 Chùa Nghĩa Hòa
Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890218
 
Chùa Nghĩa Minh
Hoàng Diệu
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 881424
 
Chùa Nghĩa Phương
02 Lý Thánh Tôn
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 821279

Chùa Nghĩa Quang
16 Bến Cá
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 828887
 
Chùa Nghĩa Phước
Thôn Lương Sơn
xã Vĩnh Luong
TP. Nha Trang
T. Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3839757
 
Chùa Nghĩa Lương
Ngôi chùa ở trên đồi núi Vĩnh Lương, Nha Trang
 
Tịnh Xá Ngọc Tòng
Xã Vinh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
 
Tịnh Xá Ngọc Trang
Phường Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Tịnh Xá Ngọc Pháp
Đường Hiền Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
 
Chùa Ngọc Sơn
Cát Lợi, Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839302
 
Chùa Oai Linh
Khóm Sơn Phước, Vĩnh Thọ
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 058.3837954
 
Chùa Nghĩa Quang
Số 16 đường Bến Cá
Phường Phương Sài
Thành phố Nha Trang
 
Chùa Nam Hải Quan Âm
T3 Cát Lợi. Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 058.3839795

Chùa Pháp Tánh
Sơn Thủy, Vĩnh Phước
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 832462

Chùa Phổ Minh
23T9 Võ Tánh, Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839337
 
Chùa Phổ Tế
17 T 14 Lư Cấm, Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 812650

Chùa Phước An
Tuy Phước, Diên Phước
Diên Khánh, T. Khánh Hòa
 
Chùa Phước Điền
34 Hải Đức
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 813959
 
Chùa Phước Huệ
Khóm Tây Bắc
Phường Vĩnh Hải
TP. Nha Trang,
Tỉnh Khánh Hoà.
 
Chùa Phước Huệ
Đồng Đế, Đông Bắc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 832010

Chùa Phước Long
Diên Khánh
Khánh Hòa
 
Chùa Phước Thiện
T9, Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890002
 
Chùa Phước Triều
T2, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 811597
 
Chùa Phước Trung
Phước Trung 2, Phước Đồng
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 710314
 
Chùa Thiên Lộc
Thôn Phú Ân Nam, xã Diên An,
huyện Diên Khánh, Khánh Hoà.

Chùa Quang Thánh
Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 815523
 
Chùa Sắc Tứ Liên Hoa
Xuân Lạc Vĩnh Ngọc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891193
 
Chùa Thiên Hòa
56A Yersin
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 826976
 
Chùa Tân Chánh
Phú Cấp
Diên Khánh, Khánh Hòa
 
Chùa Tân Long
Diên Khánh
Khánh Hòa
 
Chùa Thiên Phú
Khai sơn: TT Thích Chơn Kiến
Kế thừa: TK Thích Tâm Tịnh
T9, Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thanh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: (58) 890257

Chùa Thiền Lâm
248 T15 Đoàn Kết
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 823663
 
Chùa Thiền Lâm
248 Đoàn Kết
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 828838

Chùa Thiên Xá
Đồng Đế
Nha Trang
 
Chùa Tịnh Đức
294/1 Thống Nhất
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 812384

Chùa Tịnh Quang
264 đường 2/4-Hà Ra
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 828787
 
Chùa Từ Thiện
Võ Cang, Vĩnh Trung
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891359
 
Chùa Từ Tôn
Hòn Đỏ
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
 
Chùa Từ Vân
Số 9 Đường Trần Nhật Duật
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 512738
 
Tịnh Thất Viên Thông
Số 9 Tổ 1, Khu Tháp Bà, P.Vĩnh Phước
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: (58) 833 081

Trúc Lâm Tịnh Viện
Đảo Hòn Tre
Phường Vĩnh Nguyên
TP Nha Trang

Chùa Vạn Đức
26 Hà Thanh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 829726
 
Chùa Vạn Đức
Võ Dõng, Vĩnh Trung
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891691
 
Chùa Vạn Thạnh
75 Nguyễn Thái Học
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 825333
 
Chùa Vĩnh Thọ
T8 Võ Cạnh, Vĩnh Trung
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 892330
 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn