Chùa Việt Nam Tại Diên Khánh Tỉnh Khánh Hòa

21 Tháng Tư 20154:31 CH(Xem: 5647)
52Vote
46Vote
343Vote
239Vote
12Vote
2.692
HUYỆN DIÊN KHÁNH

Chùa Bửu Long
Đ4, thôn Sơn Thạnh
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 784025
 
Chùa Bửu Long
Thôn Lễ Thạnh
Xã Diên Thọ
Huyện Diên Khánh. Tỉnh Khánh Hòa
ĐT. 0583.784061
Trú trì: Đại đức Thích Chơn Thức
 
 Chùa Bửu Quang
Suối Tân, Diên Khánh, T. Khánh Hòa
 
Chùa Diên Thọ
TK Thích Chơn Thành
Thị trấn Diên Khánh,
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: (058) 851 560
 
Chùa Hàng Thuận
T 10 thôn Cư Thạnh
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 745403

Chùa Hoa Tiên
T 4, khóm Phan Bội Châu
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 850637

Chùa Huệ Quang
Tổ 12, Phú Lộc, thị trấn Diên Khánh
Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà.
Điện thoại: 058.3776090
 
Chùa Kim Liên Bửu Tự
Đ3, T Đông Dinh,
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 851135
 
Chùa Linh Nghĩa
Thôn Phú Khánh Trung
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 851574
 
Chùa Linh Sơn Pháp Ấn
Đ5, thôn Khánh Thành
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 740025
Trụ trì: Thích Tâm Niệm

Chùa Long Phước
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 058. 3750826

Chùa Minh Đức
T 7, thôn Cư Thạnh
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 745667

Chùa Sắc Tứ Minh Thiện
Thôn Thanh Minh
Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa

Chùa Phước Điền
Đ2, thôn Tây 1
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 774727
 
Chùa Phước Long
Đ2, Thôn Trung Nam
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 852687
 
Chùa Phước Lâm
Thôn Phước Tuy
Diên Phước, Diên Khánh
Điện thoại: 0903558902

Chùa Phước Duyên
Thôn Phò Thiện
Diên Phước – Diên Khánh - Khánh Hòa
Điện thoại: 098.2238091
 
Thanh Lương Ni Tự
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
 
Chùa Thanh Quang
Đ5, Thôn Võ Kiện
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 851010
 
Chùa Thiên Lộc
Thôn Phú Ân Nam, xã Diên An,
huyện Diên Khánh, Khánh Hoà.
 
Chùa Trường Long
Thôn Trường Lạc
Xã Diên Lạc
 huyện Diên Khánh
tỉnh Khánh Hòa
ĐT. 0905.566099
Trú trì: Đại đức Thích Giác Hạnh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn