"Tiếng Việt còn. Người Việt còn. Phố Việt còn!"
08 Tháng Sáu 20159:51 SA(Xem: 2716)
23 Tháng Tư 20151:47 CH(Xem: 3982)
Bạn tôi muốn kể cho quý vị nghe về một đứa trẻ bụi đời, lang thang đầu đường xó chợ trên đất Hoa Kỳ, nhờ mẹ nuôi Việt Nam mang về chăm sóc, dậy dỗ đã trở nên người hữu dụng.
04 Tháng Ba 20154:59 CH(Xem: 1918)
Nam Cali: Bố ráp, bắt phụ nữ Trung Quốc tới Mỹ sanh con. Quận Cam: thai phụ Trung Quốc sinh 400 em bé. Mỹ: có khoảng 40,000 trẻ em được sinh từ những người Mẹ ngoại quốc tới Mỹ.
30 Tháng Tám 201510:31 SA(Xem: 7254)
30 Tháng Bảy 20154:46 CH(Xem: 10423)
16 Tháng Bảy 20154:54 CH(Xem: 10487)
22 Tháng Bảy 20159:44 SA(Xem: 9229)
21 Tháng Bảy 20153:46 CH(Xem: 10444)
14 Tháng Bảy 20159:34 SA(Xem: 11853)
11 Tháng Bảy 20152:23 CH(Xem: 9661)