Trang Truyền Thông Báo Chí giới thiệu các báo, đài truyền hình, đài radio, các trung tâm vàn hóa văn nghệ do người Mỹ gốc Việt hoặc người Mỹ làm chủ.