Tạo bài viết
30 Tháng Mười 20181:54 CH(Xem: 4875)
12 Tháng Chín 201812:09 CH(Xem: 5724)
Đơn giản hóa, là trở thành nghèo hơn. Một ngôn ngữ giàu và đẹp chính nhờ nó phức tạp. (To simplify, is to become poorer. A language is rich and beautiful precisely because it is complex)
05 Tháng Chín 20182:16 CH(Xem: 6043)
Mộ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, ngay ngã tư với đường Trần Bình Trọng (quận 5). Đặc biệt, tại trần nhà mồ của học giả Petrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898) có vẽ một bức Long Mã trong mây rất đẹp.