Tạo bài viết
30 Tháng Mười 20181:54 CH(Xem: 4875)
04 Tháng Sáu 20181:23 CH(Xem: 2471)
“Nhượng đất” hay “nhượng địa” là phần đất đai của quốc gia do ngoại bang làm chủ. Đấy là bán nước từng phần, phải vậy không? Ai trong ban lãnh đạo đang nắm quyền lực đã toan tính gì khi đưa ra quốc hội dự luật nhiều sơ hở đó?